فاجعه انسانی در خوی در سرمای ۷ درجه زیرصفر هم‌چنان ادامه دارد

خروش و آتش در آبدانان. با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر دیکتاتور

. به زیر کشیدن و آتش زدن مجسمه بسیج در میدان مرکزی آبدانان در اولین روز دهه زجر با شعار امسال سال خونه خامنه‌ای سرنگونه. و تظاهرات جوانان شورشگر در خیابانهای این شهر

استمرار شعار شبانه در تهران از جمله در شهر زیبا، شهرک نگین غرب، در‌بند با شعار کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل را ستایش کنیم. مرگ بر خامنه‌ای

فاجعه انسانی در خوی در سرمای ۷ درجه زیرصفر هم‌چنان ادامه دارد، هموطنان بدون امکانات امدادی، بدون گرمایش، چادر، پتو، لباس و کفش مناسب و بدون غذا، در شرایط ویرانه بودن مغازه‌ها و بسته بودن اکثریت نانوایی‌ها، در محاصره سیاستهای ضدمردمی دیکتاتوری خامنه‌ای گرفتار هستند.

یک مادر:

چرا نمی‌گذاری ملت زندگی کنند؟ از جیب خودت که نمیدهی، مردم می‌دهند تو مانع اون هم می‌شوی، تو خودت بیا یک روز کمی اینجا بمان، اگر توانستی بمانی من خودم می‌گویم که هیچ چیزی از تو نمی‌خواهم، هیچ چیز، ها، از خدا بترسید، جلوی ماشینها را (نگیرید)، شب است، تاریک است، سرما است  گاز نیست .

مانده‌ایم بیرون، مریض می‌شویم، بیمارستان هر یک با ۲۰۰هزار تومان، ۳۰۰هزار تومان تمام نمی‌شود، جلوی خودروها را سد کرده‌ای و نمی‌گذاری، خیلی وقتها بود نمی‌خواستیم ولی الآن در روزهای سخت،

از خدا بترس، بگذار از سلماس خودروها بیایند، جلوی خودروها را سد می‌کنی، ، از جیب خودت که نمیدهی، پدرت که احسان نمی‌کند، ملت می‌دهد آن را هم مانع می‌شوی، بسه.

روز گذشته خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در برابر مقر قضاییه جلادان در تهران یک تجمع اعتراضی در مخالفت با اعدام بستگان خود برگزار کردند.

لطفا به اشتراک بگذارید: