۴۴سال قبل در چنین روزی ـ گاهشمار انقلاب ضدسلطنتی دوازدهم بهمن

کیهان امروز گزارش مراسم یادبود مجاهد شهید احمد رضایی در دانشگاه پلی‌تکنیک را به چاپ رساند. یکی از اعضای سازمان مجاهدین‌ خلق‌ ایران در این مراسم گفت: ”تاریخ مبارزات خلقها بیانگر این واقعیت است که شکستن بن‌بستها در شرایطی که شیوه‌های معمول کارآیی خود را از دست می‌دهند، برای پیروزی ضرورت ارتقاء مبارزات به کیفیت‌های نوین را الزام‌آور می‌گرداند.

”نیروهای انقلابی باید در تدارک مراحل مهمتر آینده باشند. ”این جمله‌یی از نامهٔ دانشجویان هوادار مجاهدین به اساتید دانشگاه است. در این نامه هم‌چنین آمده است: ”مجاهدین پیش از این‌که با تنگ نظری و مصلحت‌جویانه به فکر منابع کوتاه مدت خود باشند، پایبند به اصول انقلابی خود و منافع خلق قهرمان ایران بوده‌اند. “از طرف دیگر مجاهدین طی پیامی به دانشجویان دانشگاه مشهد گفتند: ”ضربات تفرقه‌افکنانه را با آگاهی انقلابی خنثی کنید. ”

مادر ۲ عضو شهید سازمان چریکهایی فدایی خلق ایران، از قهرمانی فرزندان می‌گوید. فرزاندانم مهدی و شیرین فضیلت‌کلام، در ۲ نبرد جداگانه در سال۱۳۵۱ و ۱۳۵۳ با مأموران ساواک درگیر شدند. مهدی در خیابان سلیمانیه شهید شد و شیرین در میدان فوزیه زخمی و دستگیر گردید. او قهرمانانه زیر شکنجه‌های ساواک مقاومت کرد و لب از لب نگشود و در زیر همان شکنجه‌های وحشیانه به‌شهادت رسید.

قیامی که امتداد خون پیشتازان مجاهد و فدایی است، روز بروز اوج میگیرد. امروز تظاهرات در تویسرکان، ملایر، شوشتر، بابل، سادات محله، اقلید، شهر رِی، کرمانشاه، رودسر، کرج و شهرهای دیگر برگزار شد و مردم با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند.

در برابر دیکتاتوری باید به مقاومتی مسلحانه برخاست. کیهان خبر داد دیروز جوانان با موتور به خودروی سرهنگ معتمدی، رئیس مزدور شهربانی کرمان نزدیک شده و بروی خودروی او رگبار باز کردند.

با رادیکالتر شدن قیام، مهره‌های دیکتاتوری ریزش می‌کنند. امروز دومین عضو شورای سلطنت استعفا داد.

امروز خمینی وارد ایران شد. در حالیکه میلیونها تن از مردم به استقبال او شتافته بودند، در جواب سؤالی که چه احساسی دارد، پاسخ داد ”هیچی ”.

تاریخ نشان داد که در پس همین پاسخ پرنخوت، چه خیانت عظیمی به اعتماد میلیونها ایرانی که به استقبال او شتافته بودند، قرار دارد. دزد بزرگ قرن که بر روی موج انقلاب مردم ایران و خون شهدا سوار شد، رژیمی را بنیان گذاشت که جز رذالت و جنایت ارمغانی برای مردم ایران نداشت.

لطفا به اشتراک بگذارید: