تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان در حمایت از قیام مردم ایران

گفتگو با حمیرا حسامی

مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ۵بهمن ۱۴۰۱ قطعنامه شماره ۷ خود را با حمایت قریب به‌اتفاق نمایندگان هر دو حزب و با تحسین بی‌باکی، شجاعت و عزم زنان و مردان ایرانی که با به‌خطر انداختن امنیت خود علیه نقض حقوق‌بشر رژیم ایران اعتراض کرده‌اند، تصویب کرد.

قطعنامهٔ حمایت از قیام مردم ایران در کنگره با ۴۲۰ رأی مثبت در برابر تنها یک رأی منفی به تصویب رسید. در جریان بررسی و تصویب این قطعنامه شماری از نمایندگان کنگره از هر دو حزب سخنرانیهایی ایراد کردند.

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: