نگاهی به فروش اموال مازاد دولتی در نظام آخوندی

گفتگو با محسن بداقی

رسانه‌های حکومتی خبر داده‌اند که خامنه‌ای، مصوبه سران قوای رژیم برای فروش اموال مازاد دولت و مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیر درباره فروش این اموال را تایید کرده است.

با تایید مصوبه سران سه قوه رژیم توسط ولی فقیه قرار است به زودی فروش اموال غیرمنقول دولت و نهادهای وابسته به دولت همانند بانک‌ها که هیاتی مشخص درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد، آغاز شود.

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی رژیم به وب‌سایت رسمی اطلاع رسانی دولت گفته «چرا باید بانک های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود»

لطفا به اشتراک بگذارید: