با زن، جوانان را زمین‌گیر کنید!

از وعده‌های انتخاباتی رئیسی: ما برنامه داریم، مسکن و اشتغال برای جوان‌ها آماده کردن است ، ان‌شاالله از ما مسکن و اشتغال از شما ازدواج

رژیم در دانشگاه‌ها و هیأت‌های علمی به کسانی که متأهل باشند نسبت به افراد مجرد امتیاز می‌دهد 

وزیر علوم در پاسخ به اعتراض دانشجویی نسبت به این قانون، علت را « قانون جوانی» مطرح کرد.

رژیم همچنین چند سالی است که مراسم‌های جمعی ازدواج دانشجویان را متداول کرده است.

حال دستیار و مشاور عالی خامنه‌ای دلیل این کارها را اینگونه عنوان می‌کند

رحیم صفوی مشاور و دستیار عالی خامنه‌ای- ۴ بهمن ۱۴۰۱:

این وضعیت وضعیتی است که تولید ناراحتی می‌کنه جوان ما که کار نداشته باشه زن هم نداشته باشه خب معلوم است شما این جوان‌ها که بعضا آمدند توی این مسایل اخیر اگر این جوان‌ها یک کار بهشان بدهید یک زن هم بهشان بدهید دیگه اگر دیدید آمدند توی خیابان‌ها؟ زمین‌گیر می‌شوند دیگه دیگه 

آیا کسی که باید زمین‌گیر شود خود خامنه‌ای و نظام فرتوتش نیست؟

لطفا به اشتراک بگذارید: