بزرگداشت و چهلم شهیدان قیام در ایذه، خرم‌آباد و تبریز

بزرگداشت  شهیدان قیام با شعار مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی

ایذه ـ  چهلم شهید قیام حسین سعیدی ـ ۷بهمن ۱۴۰۱

شعار جمعیت: مرگ بر خامنه‌ای

خرم‌آباد ـ بزرگداشت شهید قیام نیکا شاه‌کرمی ـ ۶بهمن ۱۴۰۱

یکی از حاضرین در مراسم: با درود بر شهیدان سرافراز کرد و لر و بختیاری از نیکا شاه‌کرمی تا حسین سعیدی، از شهر قهرمان ایذه که گفت این سر برای هیچ رژیمی خم نمی‌شود. براستی مگر تاریخ ایران چند رژیم داشت جز شاهان ستمگر و آخوندهای دیوصفت. آری شعار ما مردم لر و بختیاری مثل تمام ایران این است مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر 

ایذه  ـ چهلم شهیدان قیام محمود احمدی و میلاد سعیدیان ـ ۶بهمن ۱۴۰۱

شعار جمعیت: لعنت بر خمینی

خواهر شهید میلاد: میلاد سعیدیانه،  راهو بستن که نذارن کسی بیاد برای شهید راه آزادی. آقای میلاد سعیدیان

شعار زنان: مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی

خواهر شهید: روز بیست و پنج آذر گفتن که اینها شهید شدن به دست آقای سعیدی و محمود. اگر اینها تروریستن پس چرا باید آقای سعیدیان خانواده‌اش بیان

شعار زنان: محمود احمدی سردار بختیاری ـ حسین سعیدی سردار بختیاری

خواهر شهید: برادر من نه تروریست بوده، نه چیزی یک سرباز بوده، سرباز وطن، یک سرباز وطن

تبریز ـ بزرگداشت شهید قیام آیلار حقی ـ ۶بهمن ۱۴۰۱

لطفا به اشتراک بگذارید: