وضعیت زیر ساختهای تولید گاز در ایران

ایران زمین ما که یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست در زمینه منابع گازی نیز مثل منابع نفتی در صدر کشورهای ثروتمند است. ایران در میان ۲۰کشور مهم دارای منابع گازی در رتبه دوم است و این منابع به قدری سرشار است که حتی از کشورهای بزرگی هم‌چون آمریکا و کانادا نیز گاز بیشتری در دل خود دارد.

اما استهلاک زیرساختها و فرسوده شدن چاهها و منابع گازی به‌دلیل  روحیه چپاولگری بی‌حد و حصر در رژیم آخوندی هر روز تشدید می‌شود.

لطفا به اشتراک بگذارید: