عضو پارلمان آلمان: سپاه پاسداران باید در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیرد

یه اونه ری عضو پارلمان آلمان: سپاه پاسداران باید در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیرد. ما به‌عنوان اعضای حزب سوسیال‌دموکرات در کنار مردم ایران ایستاده‌ایم.

پیام ویدیویی لارس کلینگ‌بال: من به‌عنوان رهبر حزب سوسیال‌دموکرات از فراخوان پارلمان اروپا که سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیرد، حمایت می‌کنم.

لطفا به اشتراک بگذارید: