نگاهی به جنبش زنان از انقلاب ضدسلطنتی تا قیام سراسری مردم ایران

گفتگو با سهیلا دشتی

قهرمانی‌های زنان و دختران ایران در قیام سراسری مورد توجه همه قرار گرفته است. این ایستادگی در میدان نبرد علیرغم سالها توطئه و تلاش رژیم آخوندی بر علیه زنان را بطور کامل شکست داد. از صحبتها و نقل قول‌های مردم از شجاعت زنان و دختران مطرح می‌کردند تا رسانه‌ها و شخصیتهای جهانی از شجاعت زنان ایران می‌گفتند.

رسانه‌های رژیم هم مجبور شدند به عنوان لیدرهای زن به این واقعیت اعتراف کنند و گزیدگی خود را از آن به نمایش بگذارند. در این قسمت از برنامه می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم.   

لطفا به اشتراک بگذارید: