پاسدار رحیم صفوی: «قبول کنیم در فضای مجازی شکست خوردیم»

پاسدار رحیم صفوی به شکست رژیم در فضای مجازی اذعان کرد. مشاور خامنه‌ای گفت: «قبول کنیم در جنگ فضای مجازی شکست خوردیم. فضای مجازی دست آنها (دشمن) است. آنها برتری پیدا کردند، تمام این دستگاههای ما از پس رسانه‌های آنها بر نیامد».

مشاور خامنه‌ای گفت: «رویکرد جنگ ترکیبی دشمن تغییر باورها و اذهان جوانان و قشرهای مختلف نظام است».

پاسدار صفوی با اذعان به‌پیشروی دشمن حتی در میان نیروهای رژیم، هشدار داد: زمانی نیروهای نظام «در مرزها و پشت خاکریزها با دشمن سینه به سینه می‌جنگیدند اما امروز دشمن در خانه‌های ما است و با مغزها، دل ها، افکار و اندیشه‌های جوانان ما می‌جنگد، فضای مجازی شمشیر دو لبه است».

پاسدار صفوی در ادامه گفت: «دشمن در حوادث اخیر کشور تصویر سازی غلط از وضع کشور و انقلاب برای افکار خارجی و برخی داخلیها داشت که ایران در حال فرو ریختن است... دشمن باز هم به‌کار خود ادامه» خواهد داد.

لطفا به اشتراک بگذارید: