تشتت و از هم پاشیدگی نیروهای رژیم آخوندی

گفتگو با احمد گل افشار

چندین سال قبل و پیش از فرا رسیدن سلسله قیامهای ۹۶ و ۹۸ و قیام کنونی، همه‌کاره این نظام ارتجاعی به دور و بری‌هایش نهیب زده و هشدار می‌داد: «ببینید ما در داخل کشور یک گسلهایی داریم، گسلهای قومی داریم، گسلهای عقیدتی داریم... گسلهای جناحی داریم... اگر چنان‌چه این گسلها فعال شد، آن‌وقت زلزله به‌وجود می‌آید؛ سعی دشمن در فعال کردن این گسلها است؛ حواستان باشد»

البته او که از بن‌بست و ناکارآمدی نظام تحت مدیریتش اطلاع داشت هیچ وقت راه‌حل و مسیر رو به جلویی جز همان دو پایه سرکوب داخلی و صدور تروریسم به خارج نداشت و در همان دیدار هم نهایت رهنمودی که به عوامل خودش می‌داد این بود که «دعا کنید، تضرع کنید و از خدا بخواهید که شما را موفق کند»!

لطفا به اشتراک بگذارید: