اشتغال در ایران تحت نظام آخوندی و اشتغال در ایران فردا

درآمد حاصله از فروش نفت ایران در این سالیان از کجا سر درآورده است. کنترل دارایی‌ها و ثروت‌های ملی دست کیست؟ و چگونه مصرف می‌شود؟

پاسخ این سوالات روشن است. فساد مالی و چپاول سیستماتیک امکانات عمومی رانتخواری فعالان اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و موسسات وابسته به بیت خامنه‌ای و اقدامات و ماجراجویی‌های تروریستی و بکارگیری شبه‌نظامیان وابسته در کشورهای منطقه توسط رژیم عامل اصلی ملاخور شدن سرمایه‌های ملی ایران است. 

لطفا به اشتراک بگذارید: