پشت پرده‌های قیام و ترس مهره‌های رژیم

آخوند توکلی نماینده خامنه‌ای در کرمان – ۳۰دی ۱۴۰۱

‌همه دنبال این بودند با مدیریت خارج از کشور براندازی صورت بگیرد

باورشان بود یقین داشتند.

یکی از دوستان پریروز به من می‌گفت برادرم به من گفته فلانی

اگر یک وقتی اتفاقی افتاد تو بیا خانه ما

گفت تو فلان نهاد بودی ممکن است برایت مشکل درست کنند

یا عضو بسیج بوده رفته پایگاه بسیج اداره‌اش

می‌شود پرونده ما را بدهید  اگر یک اتفاقی افتاد ما هیچی  اینجا سابقه نداشته باشیم

اغتشاشات اخیر نباید به فراموشی سپرده بشود چون پشت پرده‌های  مهم عمیق پر‌هزینه‌ای را داشت

لطفا به اشتراک بگذارید: