کمبود گاز در کشوری که از منابع گاز جهان است

بحران ناشی از کمبود گاز، بیشتر کشور را به‌تعطیلی و فلج کشانده است. ادارات، مراکز آموزشی و اغلب صنایع در ۲۷استان به‌حالت نیمه تعطیل یا تعطیل درآمده‌اند. برخی از شهرها از روز ۲۰دی قفل و تعطیل است. مردم در بسیاری مناطق در هوای زمستانی زیر صفر ساعتها در صف پر کردن و خرید گاز پیک‌نیک و کپسول گاز هستند که دهه‌ها بود از زندگی مردم کنار گذاشته شده بود.

خیلی از شهروندان برای گرم کردن کودکان از سشوار استفاده می‌کنند. خیلی‌ها دوباره در حال راه‌انداختن کرسی و استفاده از چوب و هیزم و زغال هستند. در این وضع خراب اقتصادی قیمت وسایل برقی مانند هیتر نیز بسیار بالا رفته و عجیب این‌که نایاب هم شده است و مغازه‌ها خالی از این وسایل است.

در این اوضاع هیچ چشم‌اندازی جز وعده وعید و حرفهای پوشالی از طرف عوامل رژیم دیده نمی‌شود و حتی مثل مقامات حکومتی در خراسان جنوبی «از تمدید تعطیلی ادارات و دستگاههای اجرایی استان، برای» روز سه‌شنبه خبر داده‌اند و مشخص است که قصد دارند با کوچک‌نمایی خبر و اعلام تدریجی بحران، سه‌شنبه را به روزهای پایانی هفته چسبانده و از این ستون به ستون هفته بعد بروند.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: