فاجعه فرار مردم ایران از جهنم حاکمیت آخوندی

بهرام صلواتی رئیس رصدخانه مهاجرت: اگر تا دیروز مهاجرت ۶۵هزار نفری در سال داشته‌ایم، با شرایطی که ظرف چند سال اخیر رخ داده، پیش‌بینی مهاجرت ۱۰۰هزار نفری را در پیش داریم. بین سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ افزایش ۳۰درصدی را در مهاجران شاهد بودیم، اما بعد از حوادث ۱۴۰۱ این روند تشدید شده و از تراز ۱۰۰هزار مهاجر در سال به‌سرعت عبور خواهیم کرد

سایت حکومتی دنیای اقتصاد در گزارشی به گوشه‌هایی از فاجعه فرار مردم ایران از جهنم حاکمیت آخوندی اعتراف کرده و نوشت:

مهاجرت از حالت فرار مغزها به‌حالت عمومی درآمده است. اگر تا دیروز مهاجرت ۶۵هزار نفری در سال داشته‌ایم، با شرایطی که ظرف چند سال اخیر رخ داده، پیش‌بینی مهاجرت ۱۰۰هزار نفری را در پیش داریم.

بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه مهاجرت می‌گوید:

«از سال۹۸، اثرات اقتصادی را به‌صورت پررنگ داشتیم و دسترسی به بازار کار، حقوق و دستمزد در صدر قرار داشت. در سال۱۴۰۰ نسبت به وضعیت اجتماعی هشدار دادم. یعنی وقتی افراد در حال ناامیدی از بهبود شرایط اقتصادی هستند، عوامل اجتماعی خود را نشان می‌دهد و به اثرات اقتصادی اضافه شده و هم‌عرض هم پیش می‌روند.

در سال۱۴۰۱ عوامل سیاسی نیز به عوامل قبلی افزوده شد. حالا با انجام برنامه‌های کوچک نمی‌توان این مهاجرت را کنترل کرد.

بین سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ افزایش ۳۰درصدی را در مهاجران شاهد بودیم، اما بعد از حوادث ۱۴۰۱ این روند تشدید شده و از تراز ۱۰۰هزار مهاجر در سال به‌سرعت عبور خواهیم کرد.

این رشد و موج فرار مغزها را می‌توان از ۶ تا ۹ماه و نهایت یک سال دید. این اتفاق در فاصله سال‌های ۸۹-۸۸ نیز رخ داد، اما اتفاقی که در حال وقوع است و موجی که با آن مواجهیم، نسبت به آن سال بالاتر خواهد بود».

لطفا به اشتراک بگذارید: