آلودگی هوا در تهران برای گروه‌های مختلف سنی خطرناک است

رسانه‌های حکومتی: آلودگی هوا در تهران برای گروه‌های مختلف سنی خطرناک است. داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نیز نشان می‌دهد که امروز شاخص کیفیت هوا در هر چهار کلان‌شهر ناسالم یا ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در خبری در رابطه با آلودگی هوا در تهران نوشت:

آلودگی هوا در تهران برای گروه‌های مختلف سنی خطرناک است

بنا به گزارش سازمان هواشناسی رژیم روز سه‌شنبه ۲۲ ایستگاه در تهران در شرایط قرمز قرار گرفتند.

بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای امروز (۴ بهمن‌ماه) پایتخت در اکثر مناطق در شرایط "ناسالم برای همه گروه‌ها" قرار دارد. هم‌چنین میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون که آلاینده اصلی تهران در ۲۴ساعت گذشته بوده است، هم‌اکنون عدد ۱۵۳ را نشان می‌دهد.بر اساس شاخص کیفیت هوا (AQI) ، زمانی که شاخص، عددی بین ۱۵۱ تا ۲۰۰ را نشان دهد، کیفیت هوا در شرایط "ناسالم برای همه گروه‌ها" است. در حال حاضر ۲۲ ایستگاه سنجش هوا در شرایط قرمز هستند.

خبرگزاری حکومتی مهر نیز به‌نقل از سازمان هواشناسی رژیم از کاهش دید افقی در ۴ کلان‌شهر بوشهر، هرمزگان گیلان و گلستان به‌دلیل آلودگی هوا خبر داد و نوشت:

ذرات معلق در هوا و انباشت آلاینده‌ها میزان شعاع دید افقی در تهران، کرج، اراک و اصفهان را به ۱۲۰۰ تا ۵۰۰۰ متر کاهش داد.

بیشترین کاهش دید با ۱۲۰۰ متر از ایستگاه هواشناسی اراک در استان مرکزی گزارش‌شده است. پس از آن شعاع دید افقی در البرز ۲۰۰۰، تهران ۲۵۰۰ و اصفهان ۵۰۰۰ متر ثبت شده است.

داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نیز نشان می‌دهد که امروز شاخص کیفیت هوا در هر چهار کلان‌شهر ناسالم یا ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.

لطفا به اشتراک بگذارید: