اعتراض نوربرت روتگن به عدم لیست گذاری سپاه پاسداران توسط پارلمان اروپا

نوربرت روتگن نماینده پارلمان آلمان روز سوم بهمن در یک توئیتی اعتراضی نسبت به عدم لیست‌گذاری سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی واکنش نشان داد و نوشت:

«همان‌طور که انتظار می‌رفت، وزرای خارجه امروز به سیاست حداقلی تحریم علیه رژیم آخوندها ادامه دادند. بدون لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران، در عوض ۱۸ فرد و ۱۹ نهاد را تحریم کردند. این قرار است چه کسی را تحت تأثیر قرار دهد؟ تروریستهای سپاه پاسداران را!».

لطفا به اشتراک بگذارید: