تظاهرات ایرانیان آزاده در مقابل دادگاه سوئد همزمان با ششمین جلسه دادگاه تجدیدنظر دژخیم حمید نوری

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در مقابل دادگاه سوئد همزمان با ششمین جلسه دادگاه تجدیدنظر دژخیم حمیدنوری‌

دوشنبه ۳بهمن ۱۴۰۱

فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای به‌ جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت

ما سربه دار خلقیم مجاهدین خلقیم 

با مریم هم پیمان دادخواه خون یاران 

شیخو به شاه ضمیمه کن خاک وطن را بیمه کن

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر 

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان 

طناب دار جلاد بر گردن دماوند دیگر اثر ندارد 

لطفا به اشتراک بگذارید: