تظاهرات و شعارهای شبانه در تهران و کرج

مرگ بر جمهوری اعدامی

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

قسم به سربداران ایستاده ایم تا پایان 

تهران ـ پونک ـ ۲بهمن۱۴۰۱

امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه

مرگ بر دیکتاتور 

تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود

مرگ بر خامنه ای

مرگ بر حکومت بچه کش

تهران ـ اکباتان ـ ۲بهمن۱۴۰۱

مرگ بر خامنه ای جلاد لعنت بر خمینی

 

لطفا به اشتراک بگذارید: