ایران فردا و جدایی دین از دولت

ماده چهارم برنامه ۱۰ماده‌ای رئیس جمهور برگزیدهٔ مقاومت برای ایران آزاد فردا،  به جدایی دین از دولت اختصاص دارد.

در ماده چهارم برنامه‌ ۱۰ماده‌ای مریم رجوی به چنین عبارتی برمی‌خوریم: جدایی دین و دولت، آزادی ادیان و مذاهب

جدایی دین و دولت نوعی نگرش سیاسی است که بر مبنای آن دین و حکومت باید از یکدیگر جدا بوده و در امور مربوط به هم دخالت نکنند. جدایی دین و دولت با سکولاریسم تفاوتهایی دارد. این مفهوم بیشتر در مقابل تئوکراسی یا حاکمیت دینی قرار می‌گیرد.

برای نخستین بار سنت آگوستین در قرن چهارم میلادی از جدایی دین و دولت سخن به میان آورد. در قرن ۱۶ این نظر رواج کامل یافت. در قرن ۱۷ توماس هایس، فیلسوف انگلیسی آن را تقویت کرد. او معتقد بود که قدرت روحانی و حکومت باید از هم جدا باشند. در قرون معاصر جدایی دین و دولت به قانون اساسی کشورهای پیشرفته جهان راه یافته و جا باز کرده است.

لطفا به اشتراک بگذارید: