آیا لایحه بودجه رئیسی یک راهگشایی اقتصادی است یا عامل کوچکتر کردن سفره‌ها؟

گفتگو با میثم ناهید

روز دوم بهمن ماه مجلس ارتجاع کلیات لایحه بودجه دولت آخوند رئیسی را به تصویب رساند. رئیسی در همین جلسه مدعی شد که تورم را کاهش داده است. اما آمارهای اقتصادی وضعیت بالکل متفاوتی را تصویر می‌کنند.

در مجلس ارتجاع هم بسیاری لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت رئیسی را دست کردن در جیب مردم ایران توصیف می‌کنند. باید دید واقعیت چیست؟ آیا لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت رئیسی یک راهگشایی اقتصادی است یا عامل کوچکتر کردن سفره مردم؟  

لطفا به اشتراک بگذارید: