تجمع اعتراضی کارکنان و بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف میهن

کارکنان و بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه سوم بهمن ۱۴۰۱ در شهرهای مختلف میهن از جمله اصفهان، یزد، مشهد، اردبیل، خرم آباد، چهارمحال و بختیاری و رشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: