۴۴سال قبل در چنین روزی ـ گاهشمار انقلاب ضدسلطنتی ـ سوم بهمن

اینجا تبعیدگاه آزادی است. اولین عکس از مقبره دکتر محمد مصدق

ارتشبد عباس قره باغی امروز اعلام کرد ارتش از دولت قانونی پشتیبانی میکند. اما ضربات قیام دیگر رمقی برای رژیم باقی نگذاشته بود. در پی ریزش های مهره های دیکتاتوری سناتور جلالی استعفا داد. فردا هم قرار است ۲۱ نماینده مجلس استعفانامه خود را تقدیم کنند. 

از طرف دیگر پدر طالقانی اعلام کردند اگر ارتش دست به کشتار بزند، مردم مسلح خواهند شد. 

لطفا به اشتراک بگذارید: