تاثیرات ورود سپاه پاسداران به اقتصاد ایران

روز دوم بهمن ۱۴۰۱ دلار برای اولین بار از مرز ۴۵هزار تومان گذشت و تا ظهر همان روز به ۴۵هزار و ۴۵۰تومان رسید. کارشناسان حکومتی این شوک اقتصادی را ناشی از اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه تروریستی خواندن سپاه پاسداران می‌دانند.

روزنامه حکومتی ستاره سرخ نوشت: اصل موضوع این است که یک مجموعه نظامی یا انتظامی نباید وارد اقتصاد شود که امروز نگران آثار اقتصادی این اقدام اروپا علیه آن باشیم. هرگاه نیروهای نظامی وارد اقتصاد شدند فعالیت‌های آنها با آسیب‌های زیادی به همراه بوده است.

لطفا به اشتراک بگذارید: