لیست گذاری سپاه نتیجه قیام مردم

سپاه پاسداران ارگان محوری قهر و سرکوب نظامی و ابزار اصلی حفظ دیکتاتوری دینی است. 

آخوند احمد خاتمی امام جمعه تهران – ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ 

همین جمله کوتاه امام بر تارک سپاه که اگر سپاه نبود کشور نبود

سرتیپ بهمن کارگر – ۲۹دی ۱۴۰۱ : سپاه عمود خیمه نظام جمهوری اسلامی ایران هست

پارلمان اروپا، ۲۹دی‌ماه۱۴۰۱، با صدور قطعنامه‌یی، لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران را تصویب کرد.

این قطعنامه، واکنشی است به‌سرکوب اعتراضات و اعدام‌ها، توسط دیکتاتوری آخوندی.

این لیست‌گذاری شامل سپاه پاسداران و همه ‌نیروهای تابعه آن مانند بسیج و نیروی تروریستی قدس است. 

به‌موجب این قطعنامه، هر گونه رابطه و فعالیت اقتصادی و مالی با سپاه پاسداران، ممنوع می‌شود 

تمام سردمداران رژیم مانند خامنه‌ای، رئیسی به‌انضمام خانواده‌هایشان مورد تحریم قرار می‌گیرند.

کلیهٴ نهادهای مرتبط با سپاه، مانند بنیاد ‌مستضعفان، شهید و جانبازان نیز تحریم می‌شوند.

این قطعنامه، یک ضربه قاطع سیاسی بر رژیم آخوندی است و فشار سیاسی بر آن را قویاً تشدید می‌کند.

آیا خواست مردم ایران در مورد سپاه، انحلال کامل آن نیست؟ 

لطفا به اشتراک بگذارید: