هشدار مهرهٔ باند مغلوب رژیم: انباشت نارضایتی زمینهٔ شعله‌ور شدن قیام را مهیا کرده

آذر منصوری، عضو باند مغلوب رژیم در مطلبی در روزنامهٔ حکومتی اعتماد خطاب به سران رژیم هشدار داد: «هم‌چنان بر شاخ نشسته‌اید و بن می‌برید!».

این مهرهٔ باند مغلوب به‌شرایط انفجاری جامعه  ایران اشاره کرد و نوشت: «زمانی که مادری با چشمانی گریان به مأموران گشت ارشاد التماس می‌کرد که دخترم بیمار است، او را نبرید و ویدیوهایی که از درگیری زنان با مأموران منتشر می‌شد، به قدر کافی جامعه ایران را ملتهب کرده بود که مرگ مهسا مانند جرقه‌ای این آتشی که دیگر زیر خاکستر هم نبود را شعله‌ور سازد».

منصوری با هراس نسبت به‌شعله کشیدن دوباره و بیشتر قیام در آینده‌ای نزدیک هم هشدار داد و نوشت: «به گفته بسیاری از کارشناسان به‌دلیل انباشتی از نارضایتی‌ها شکاف روزافزون حاکمیت - ملت زمینه شعله‌ور شدن مجدد آن وجود دارد؛ درست زمانی که خشم ناشی از نارضایتی‌ها بر خشم معترضان غلبه پیدا کند».

منصوری خطاب به‌سران رژیم نوشت: «آری اینچنین شد که هم‌چنان بر شاخ نشسته‌اید و بن می‌برید».

لطفا به اشتراک بگذارید: