از زمستان سخت اروپا تا بحران گاز در ایران

از چند ماه پیش سردمداران رژیم خط و نشان می‌کشیدند که «زمستان سخت اروپا» در پیش است. آنها با تهدید به قطع صادرات گاز می‌خواستند اروپا به‌ شرایط رژیم در برجام تن دهد.

اوجی وزیر نفت رژیم:

امسال چه زمستان سختی در پیش است، برای دنیا! به‌خصوص کشورهای واردکننده انرژی! به‌خصوص اروپایی‌ها، خودشان دارند به‌ خودشان ظلم می‌کنند دولت‌ها دارند به‌ مردمشان ظلم می‌کنند!
 
ایران دارنده دومین ذخایر عظیم گاز در جهان است.

اما زمستان سر رسید و مصائب ناشی از بحران گاز، گریبانگیر مردم ایران شد. 

آخوندها می‌کوشند قطع واردات گاز ترکمنستان را به‌عنوان یکی از علل بحران کنونی برجسته کنند.

اما حجم گاز در قرارداد سوآپ با ترکمنستان روزانه فقط ۵ تا ۶ میلیون متر‌مکعب است

درحالی‌که مصرف گاز کشور که روزانه بالغ بر ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون متر‌مکعب است.

رژیم آخوندی با انهدام همه زیرساخت‌های کشور، مسبب تمام مصائب گریبانگیر مردم ایران است.

آیا نباید به‌ این رژیم در مورد گاز هم درس آتشین و شعله‌وری مانند بنزین در قیام آبان ۹۸ داد؟

لطفا به اشتراک بگذارید: