مسعود رجوی: نه شاه، نه شیخ، خط قرمز شورای ملی مقاومت و مجاهدین، مرزبندی ملی و تاریخی ایرانیان در انقلاب دموکراتیک نوین

نه شاه، نه شیخ

خط قرمز شورای ملی مقاومت و مجاهدین

مرزبندی ملی و تاریخی ایرانیان در انقلاب دموکراتیک نوین

اصل پایه‌یی «نه شاه ـ نه شیخ» به‌معنی نفی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی تنها سیاست ملی و میهنی برای ایران و ایرانی و ملیتهای تحت ستم مضاعف است. هر چیزی غیر از این فریب و غیرواقعی است.

مسعود رجوی ـ ۲۰خرداد ۱۴۰۱

نه شاه نه شیخ 

لطفا به اشتراک بگذارید: