درگذشت مادر مجاهد مرحمت ندری (رضائی) در پاریس

  • درگذشت مادر مجاهد مرحمت ندری (رضائی) در بیمارستان در پاریس. مادر مجاهد شهید مهین رضایی جاودانه‌فروغ راه آزادی و مجاهد صدیق مرضیه رضایی و مجاهدان اشرفی مینا و منصوره رضایی.
  • تسلیتهای خانم مریم رجوی به فرزندان مادر مرحمت به‌ویژه خواهران مجاهد مینا و منصوره و خانواده رضاییهای شهید به‌ویژه ”عزیز“ مادر گرامی همه شهیدان مجاهد خلق از نخستین شهید احمد رضایی در سال۱۳۵۰ تاکنون.
  • هم‌چنین تسلیت به خواهر مجاهد فاطمه رضایی و ابوالقاسم رضایی معاون دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران.
  • مادر مرحمت متولد ۱۳۱۲ در فعالیت‌های مادران شهیدان و زندانیان سیاسی در زمان دیکتاتوری سلطنتی و در برابر ارتجاع و دیکتاتوری آخوندی شرکت داشت و در خارج کشور نیز از هیچ فعالیتی در همراهی و کمک به فرزندان مجاهدش فروگذار نمی‌کرد.
  • مجاهد خلق مهین رضایی دختر بزرگ مادر مرحمت، یکی از فرماندهان عملیات فروغ جاویدان بود که همراه با همرزم و همسرش علی زرکش جانشین مسئول اول مجاهدین از سال۶۰ تا ۶۴ در این عملیات به‌شهادت رسید.
  • مجاهد صدیق مرضیه رضایی دختر دیگر مادر مرحمت که رزمی درخشان در دوران پایداری ۱۴ساله در اشرف و لیبرتی داشت، در آلبانی بر اثر بیماری در اردیبهشت۱۳۹۷ جاودانه شد.
  • خانواده رضایی از بابت زمان و تعداد شهیدان و صدیقانش که به عهد خود با خدا و خلق وفا کردند نخستین و بزرگترین خانواده راهگشای تاریخ معاصر ایران در نیم قرن گذشته است.
لطفا به اشتراک بگذارید: