بیست و هفتمین گلریزان همیاری ـ گفتگو با مهدی ابریشمچی ـ قسمت اول و دوم

مهدی ابریشمچی:

این من هستم که باید تشکر کنم. من اگر تمام برنامه‌های همیاری را اگر ندیده باشم، ولی ۷۰ الی ۸۰درصد را دیدم و خیلی از آنها آموختم. هرگز دلم نمی‌خواست که سخنان هموطنان همیارمان تمام شود زیرا خیلی به دل می‌نشست و خیلی از آنها یاد گرفتم.

شما فی‌الواقع از بیان بسیار جامع و کامل از ابعاد ایدئولژیک و سیاسی و تشکیلاتی و استراتژیک را کردید. من فقط حرف اول شما را در این جمله خلاصه می‌کنم. بلندای آزادی‌خواهی و تعهد به آزادی برای هر مقاومتی و سازمانی و نیرویی متناسب با بلندای نفی استثماری و ضداستثماری و بهره‌کشی بودن است که در سازمان ما با حنیف کبیر شروع شد و آینده هم آنرا نشان خواهد داد.

بیست و هفتمین گلریزان همیاری ـ گفتگو با مهدی ابریشمچی ـ قسمت دوم

لطفا به اشتراک بگذارید: