جیم شانون ـ خانم رجوی گفته است اعتراضات به موضوع حجاب محدود نمی‌شود و این یک انقلاب است

 

سایت پارلمان انگلستان در گزارشی از مناظره روز پنجشنبه ۲۲ دیماه در مجلس عوام انگلستان اظهارات جیم شانون نماینده مجلس عوام انگلستان را درج کرد. جیم شانون در این مناظره با اشاره به قیام سراسری ایران گفت این بدون شک نبردی برای آزادی و برای دموکراسی است. رژیم ایران می‌خواهد اعضای این مجلس و مردم سراسر جهان باور کنند که اعتراضات جزیی هستند و در دسته‌های کوچک جامعه ایران متمرکز شده‌اند، اما اطلاعات نادرست آن باید نادیده گرفته شود. اعتراضات بسیار بیشتر از اینهاست. واقعیت آنچه در حال وقوع است باید ثبت شود: اعتراضات گسترده و به‌خوبی سازماندهی شده است. همان‌طور که خانم مریم رجوی، رهبر بزرگترین گروه اپوزیسیون ایران تأکید کرده است، اعتراضات به موضوع حجاب اجباری محدود نمی‌شود. این یک انقلاب است.

مردم ایران با نفی هر نوع دیکتاتوری خواستار پایان کامل جمهوری اسلامی هستند. آنها نه آخوندها را می‌خواهند و نه بازگشت دیکتاتوری شاه را. همان‌طور که (جان مک دانلد) از منطقه هیز و هارلینگتون گفت، اینها چیزهایی نیستند که آنها می‌خواهند. آنها یک جامعه آزاد و دمکراتیک می خواهند و ما از آنها حمایت می‌کنیم.

مردم ایران خواهان یک جمهوری دمکراتیک و سکولار هستند که در آن حقوق هر فرد - هر مرد، هر زن و هر کودک - محافظت شود. طرح ۱۰ ماده‌ای شورای ملی مقاومت ایران برای ایران آینده دقیقاً همین را ارائه خواهد کرد. من حمایت خود را از آن طرح ۱۰ ماده‌ای به ثبت می‌دهم.

هم‌چنین نماینده مجلس عوام انگلستان جان مک دانل گفت: برای رفتن به جنبش کارگری در ایران، نکته جالب در مورد این قیام یا انقلاب بالقوه این است که همه طبقات اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد و مردم را دور هم جمع می‌کند. برای کسانی که در آن زمان مشغول به کار بودند، شایان ذکر است سقوط شاه در سال۱۹۷۹ عمدتاً در نتیجه اعتصابات توده‌یی در سراسر سال۱۹۷۸ بود. جنبش کارگری نقطه اوج برکناری شاه شد. هم‌چنین توجه به این نکته مهم است که هیچ ایرانی که من تاکنون با او صحبت کرده‌ام خواستار بازگشت یک دولت سلطنت‌طلب نیست. آنها خواهان یک حکومت دمکراتیک هستند.

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: