علت حمایت رئیسی از خامنه‌ای چیست؟ ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با احمد گل افشار

از تقریبا یک یا دو سال پیش از اینکه خامنه‌ای آخوند رئیسی را رئیس جمهور نظامش بکند، شاهد این بودیم بی‌ربط و با ربط از رئیسی حمایت می‌کرد و زمینه را داشت آماده می‌کرد. در همین یکسال و چند ماهی که گذشته کارنامه اقتصادی اجتماعی دولت رئیسی یک شکست تمام عیار و مفتضحانه است. اما خامنه‌ای باز از او حمایت کرد.

حالا امروز آخوند رئیسی در سخنرانی که داشت به حمایت عجیب از خامنه‌ای پرداخت. در این قسمت از برنامه می‌خواهیم به علت حمایت آخوند رئیسی از خامنه‌ای بصورت عجیب بپردازیم. 

مطالب مرتبط

نگاهی به ترفندهای رژیم آخوندی بر علیه قیام سراسری ـ ایران بپا می‌خیزد

چرا خامنه‌ای نمی‌تواند شکاف حاکمیتش را ببندد؟

لطفا به اشتراک بگذارید: