سخنرانی لیندا چاوز در کنفرانس واشینگتن ـ قیام ایران در چهارمین ماه

لیندا چاوز:

من افتخار دارم که با خانم مریم رجوی آشنا هستم و شاهد مبارزه و رهبری این مقاومت توسط او بوده‌ام، او یک رهبر ویژه است.

مردم ایران باید حق داشته باشند آنطور که می‌خواهند رهبران خود را انتخاب کنند. این بخشی از برنامه ۱۰ماده ای خانم رجوی برای ایران آینده است.

  • در این رژیم هیچ گزینه‌یی برای زندگی آزاد وجود ندارد. این رژیم همه چیز را می‌خواهد به مردم تحمیل کند.
  • خانم مریم رجوی طی مدت زیادی رهبر این جنبش بوده است.
  • رژیم ایران به این نتیجه رسیده که اگر زنان را سرکوب کند می‌تواند جامعه را کنترل کند. ما به این نه می‌گوییم.
  • این یک اعتراض به فساد و شرایط اقتصادی یا حتی اعتراض به پلیس اخلاق نیست. مردم خواهان تغییر رژیم هستند.
  • ما نباید فقط نظاره‌گر این وضعیت باشیم. این رژیم نه فقط زندگی را برای مردم ایران وحشتناک کرده بلکه برای تمام مردم دنیا از جمله مردم اوکراین وحشتناک کرده است.
  • باید حمایت زیادی از قیام مردم ایران صورت بگیرد تا به سرنگونی رژیم بیانجامد.
  • برای ما ضروری است که شاهد یک تغییر اساسی در سیاست آمریکا در قبال ایران باشیم.
  • ممکن نیست که انتظار داشته باشیم که جلادان حاکم بر ایران رفتار درستی داشته باشند.
  • ما باید سیاستی داشته باشیم که تنها یک هدف داشته باشد این‌که خامنه‌ای و اوباشش کنار بروند و آزادی برای مردم ایران وجود داشته باشد.
  • آزادی در همهٔ وجوه در برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم رجوی هست و این باید الگویی برای ایران آینده باشد.

 

مطالب مرتبط

جیغ بنفش در شبکه‌های مختلف تلویزیون رژیم پس از کنفرانس واشینگتن

سخنرانی مایک پمپئو در کنفرانس حمایت از قیام ایران در واشنگتن

 

لطفا به اشتراک بگذارید: