انعکاس خبرگزاریهای رویترز و آسوشیتدپرس از کنفرانس در سنای آمریکا

لطفا به اشتراک بگذارید: