ترانه روز حساب ـ اعدامم کردی اما زنده ام

ترانه ای برای شورشگر قهرمان شهید قیام محسن شکاری و خطاب به خامنه‌ای قاتل
می‌آید روز حساب 

اینجا آغاز پایان توست

این ناقوس مرگ جلادان توست

اعدامم کردی اما زنده‌ام

نامم پتکی بر بیت لرزان توست

چون توفان پرشتاب

در راه است این انقلاب

ای شه شیخ ذلیل

می‌آید روز حساب

صدای مادران بی‌صدایم

من آن خشم نهان در گریه‌هایم

چه باک از داغ و دشنه، تیر و تهمت

من این ره تا رهایی می‌گشایم

بهای صبح آزادی ایران

اگر خون است من آن خون بهایم

وطن آن باغ پیوسته شکوفاست

زخون شرحه شرحه لاله‌هایم

چون توفان پرشتاب

در راه است این انقلاب

ای شه شیخ ذلیل

می‌آید روز حساب

ای تو ضحاک در احتضار

تا من هستم کی داری قرار؟

ای تو ایران را دشمن‌ترین

پس هر چه در چنته داری بیار!

اینجا آغاز پایان توست

این ناقوس مرگ جلادان توست

اعدامم کردی اما زنده‌ام

نامم پتکی بر بیت لرزان توست

چون توفان پرشتاب

در راه است این انقلاب

ای شه شیخ ذلیل

می‌آید روز حساب

 

مطالب مرتبط

سرود «دانشگاه» برای دانشجویان پیشتاز

ترانه روز حساب - برای محسن شکاری و خطاب به خامنه‌ای قاتل

لطفا به اشتراک بگذارید: