گفتگو با دکتر فرهنگ پویا - چرا رژیم نتوانست در شانزده آذر دانشجویان را مهار کند؟

گفتگو با  دکتر فرهنگ پویا  

این سؤالی است که ناظران خارجی هم که در واقع تحت تأثیر قدرت‌نمایی‌ها و فریبکاریهای پوشالی رژیم در این سالیان بودند باید از خودشان بپرسند چرا این جنبش و به‌طور خاص دانشجویان و اقشار مردم عقب نمی‌نشینند؟

به نظر من چهار عامل بنیادی هست که امروز چندان هم پوشیده نیست :

۱ـ دانشگاه نقطه تلاقی بین شناخت علمی، آگاهی و آزادیخواهی و علیه هر نوع استبداد است.

۲ـ عنصر جسارت و شجاعت و ایستادگی است.

۳ـ امسال ۱۶ آذر در بطن یک قیام بود قیامی که سمت سرنگونی را گرفته است.

۴ـ آرمان گرا بودن این جنبش که این احساس در همه شورشگران و دانشجویان انقلابی وجود دارد که آنها در نوک یک تحول بزرگی قرار گرفتند که قرار است یک دنیای جدیدی به‌وجود بیاورند.

 

مطالب مرتبط

پیکر شهید قیام محسن شکاری مخفیانه توسط رژیم آخوندی در بهشت زهرا دفن شد ـ در یک نگاه

ترانه روز حساب - برای محسن شکاری و خطاب به خامنه‌ای قاتل

 

لطفا به اشتراک بگذارید: