استرالیا، هلند، انگلستان، نروژ، اتریش و آلمان اعدام محسن شکاری را محکوم کردند

پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا: ما از اعدام یک معترض توسط رژیم ایران به‌شدت نگرانیم اعدامها باید فوراً متوقف شود. ما با متحدان خود برای حسابرسی از رژیم ایران کار می‌کنیم.

وپکه هوکسترا ـ وزیر خارجه هلند: اخبار هولناک صبح امروز از ایران مبنی بر اولین اعدام یک معترض در پی اعتراضات مهسا امینی را به‌شدت محکوم می‌کنیم. هلند قاطعانه با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است و از ایران می‌خواهد که فوراً همه اعدامها را متوقف کند.

وزارت‌خارجه آلمان: اعدام محسن شکاری نشانگر مرحله جدیدی از خشونت دولتی است.

عمیقاً متأسفیم. رژیم ایران هفته‌ها است که معترضان مسالمت‌آمیز را سرکوب کرده است - اعدام امروز محسن شکاری نشانگر مرحله جدیدی از خشونت دولتی است.

او را به این دلیل اعدام کردند که در ماه سپتامبر برای اعتراض به خیابان‌ها آمد. محسن شکاری فقط ۲۳سال داشت. اما ایرانیان مبارزه برای حقوق خود در خیابان را متوقف نخواهند کرد.

وزارت‌خارجه اتریش: ما اعدام امروز محسن شکاری را که آن را نامتناسب و غیرانسانی می‌دانیم به‌شدت محکوم می‌کنیم. اتریش مخالفت صریح خود را با مجازات اعدام تکرار می‌کند و ما از دولت ایران می‌خواهیم که تمامی اعدام‌های بیشتر مربوط به اعتراضات جاری را متوقف کند.

وزیر خارجه انگلستان جیمز کلورلی: جهان در حالی که از خبر غم‌انگیز اولین اعدام یک معترض در ایران به خشم آمده نمی‌تواند چشم خود را بر خشونت نفرت‌انگیز رژیم ایران علیه مردم خود ببندد. بریتانیا در هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است.

وزارت‌خارجه نروژ: نروژ اعدام یک زندانی توسط رژیم ایران را که در تظاهرات ادامه‌دار دستگیر شده بود محکوم می‌کند. ما می‌خواهیم فوراً اعدامها، و سرکوب آزادیهای بنیادین در ایران متوقف شود. ما بکارگیری مجازات مرگ در هر شرایطی که به‌وقوع بپیوندد را محکوم می‌کنیم.

وزارت‌خارجه سوئیس: سوئیس قویاً اعدام امروز در ایران در رابطه با تظاهرات را محکوم می‌کند. سوئیس مجازات مرگ را در هر شرایطی مردود می‌شمارد و متعهد به لغو جهانی آن است.

 

مطالب مرتبط

تظاهرات یاران شورشگر در محکومیت اعدام محسن شکاری

انگلستان دیپلمات رژیم ایران را به‌دلیل اعدام محسن شکاری احضار کرد

 

لطفا به اشتراک بگذارید: