انتشار فیلم چماقداری وزیر مسکن رئیسی جلاد

آخوند بیگدلی با انتشار فیلمی از بذرپاش درباره سوابق او، فاش کرد که بذرپاش در دوران تحصیل در دانشگاه، سرکرده حمله به تجمعات دانشجویی بوده است.

 

مطالب مرتبط

کانادا ورود رئیسی و اعضای کابینه وی به کانادا را ممنوع کرد ـ پیام خانم مریم رجوی

انگلستان ۱۰تن از مقامهای رژیم ایران را تحریم کرد

 

لطفا به اشتراک بگذارید: