گزارشی از تحولات و فراخوان دانشجویان برای خیزش۱۶آذر

گفتگو با بهنام کریمی ـ گزارشی از تحولات سه روز فراخوان ۱۴ و ۱۵و ۱۶ آذر

  • در این سه روز ما شاهد حضور گسترده دانشجویان بودیم که به شکل اعتصاب و تظاهرات و درگیری با نیروهای سرکوبگر دانشجویان همه دانشگاهها به صحنه آمدند.

  • شعارها به سه دسته تقسیم می‌شدند:

  • اول شعارهایی که علیه تمامیت رژیم بود دوم شعارهایی که مرزبندی با شاه و شیخ بود -سوم شعارهایی که استمرار قیام را بازگو می‌کرد.

  • موضوع قابل‌توجه حضور سران جنایتکار رژیم در دانشگاهها بود حضوری ذلیلانه با عناصر کنترل شده در محیط‌های دستچین بسیجی

  • سه نکته مهم: در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده که به‌مدت سه روز دانشگاه وارد صحنه بشود و همزمان در گسترده‌ترین صورت شاهد حمایت کسبه و بازاریها به‌صورت اعتصابات باشیم. نکته دوم این‌که خود این حرکت با تظاهراتهای رزمنده‌ای پیوند داشت که با نشان آتش علیه مظاهر و مراکز رژیم همراه بود و از همه اینها این نتیجه را می‌گیریم که قدرتی جدید و اثرگذار در متن جامعه در حال شکل‌گیری است که صحنه را علیه رژیم دگرگون می‌کند.

 

مطالب مرتبط

گفتگو با محسن بداقی - محسن شکاری شورشگر: اعدامم کردید اما زنده ام

«خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک!»

 

لطفا به اشتراک بگذارید: