تظاهرات یاران شورشگر در حمایت از قیام سراسری ـ چهارشنبه ۱۷آذر

کلن ـ ۱۶آذر ۱۴۰۱

دانشجو بیدار است از شیخ و شاه بیزار است 

چه با حجاب چه بی حجاب پیش بسوی انقلاب

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

دانشجو داد بزن حقتو فریاد بزن

نه سلطنت نه رهبری دمکراسی برابری

حرف اول حرف آخر سرنگونی سرنگونی 

خامنه ای ضحاک می کشیمت زیرخاک

 

مطالب مرتبط

 

لطفا به اشتراک بگذارید: