خشم و خروش و آتش در شهرهای میهن ـ پنجشنبه ۱۷آذر

اراک ـ پایگاه بسیج ـ ۱۶آذر

کوت عبدالله ـ حوزه جهل و جنایت خامنه ای

آ‌‌ذربایجان شرقی ـ سراب ـ ۱۶آذر به آتش کشیدن دکل های مخابراتی سپاه

ایلام ـ سرابله ـ پل ارتباطی چرداول به ایلام ـ ۱۶آذر

گوهر دشت ـ ۱۶آذر

بوکان ـ ۱۶آذر

اردکان ـ ۱۷آذر

تهران ـ ستارخان ـ ۱۷آذر

 

 

مطالب مرتبط

 

لطفا به اشتراک بگذارید: