اراک ـ وحشت حکومت آخوندی از برگزاری چهلم شهید قیام مهرشاد شهیدی

اراک ـ وحشت حکومت آخوندی از برگزاری چهلم شهید قیام مهرشاد شهیدی

محاصره منزل و آرامستان شهر توسط مأموران یگان ویژه و بستن خیابان با موانع بتونی و اعلام تعطیلی آرامستان از تلویزیون محلی

 

مطالب مرتبط

خاکسپاری شهید قیام مهرشاد شهیدی ـ خیزش مردم اراک و درگیری با مزدوران ـ پیام خانم مریم رجوی

محسن شکاری جوان قیامی توسط دژخیمان خامنه‌ای اعدام شد - توئیت خانم مریم رجوی

لطفا به اشتراک بگذارید: