واشینگتن ـ مقابل سنای آمریکا، بزرگداشت شهیدان قیام ایران ـ چهارشنبه۱۶آذر

واشینگتن ـ مقابل سنای آمریکا ـ ۱۶آذر۱۴۰۱

سخنان توماس ژکوفسکی نماینده پارلمان اروپا:

 ما از اقدامات آزادیخواهانه مردم ایران حمایت می‌کنیم. اقدامات رژیم ایران علیه مردم که خواستار آزادی، زندگی شرافتمندانه و کرامت انسانی هستند، غیرقابل‌قبول است. لذا من این‌جا می‌گویم که تمامی جوامع دموکراسی، نه تنها آمریکا بلکه اتحادیه اروپا نباید با رژیمی که مردم خود را سرکوب می‌کند و فرزندان و خواهران و برادران شما را می‌کشد، مذاکره‌یی داشته باشیم.

من به‌عنوان یک عضو پارلمان اروپا برای دموکراسی می‌جنگم... ‍من امیدوارم که روزی به تهران آزاد بیایم و آزادانه بتوانم با مردم ایران صحبت کنم... ما باید رژیم ایران را متوقف کنیم و نگذاریم چنین رفتاری با مردم خود داشته باشد. اگر به پیروزی ایمان داشته باشید، پیروزی از آن شما خواهد شد...

امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

نه سلطنت نه رهبری آزادی و برابری 

 

مطالب مرتبط

واشینگتن ـ مقابل کنگره آمریکا، بزرگداشت شهیدان قیام ـ ۱۴آذر

واشنگتن مقابل کنگره آمریکا - بزرگداشت شهیدان سرفراز قیام

 

لطفا به اشتراک بگذارید: