پیام سخنگوی مجاهدین در رابطه با پیروزی بزرگ مجاهدین و مقاومت ایران در دادگاه قانون اساسی بلژیک

سخنگوی مجاهدین گفت:

دادگاه مردم ایران، دادگاه اصلی برای رسیدگی به جنایت‌های رژیم از جمله اعدام قهرمان قیام محسن شکاری در سحرگاه پنجشنبه ۱۷آذر است. تا وقتی ایران آزاد شود پاسخ‌های آتشین جوانان شورشگر به جنایت‌های رژیم در کف خیابان‌ها جاری و ادامه‌دار است.

 

مطالب مرتبط

اعدام وحشیانه محسن شکاری قهرمان شورشگر قیامی در تهران و پیام خانم مریم رجوی

اعدام جنایتکارانه زندانی قیام محسن شکاری به‌دستور خامنه‌ای

 

لطفا به اشتراک بگذارید: