تظاهرات یاران شورشگر در محکومیت اعدام محسن شکاری

برلین ـ ۱۷آذر ۱۴۰۱

شکاری عزیزم قسم به خون پاکت راهت ادامه دارد

شورشی شهیدم قسم به خون پاکت راهت ادامه دارد

مرگ بر خامنه ای لعنت بر خمینی 

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان 

خامنه ای ضحاک می کشیمت زیرخاک 

می کشم می کشم آنکه برادرم کشت 

لندن ـ ۱۷آذر ۱۴۰۱

خون محسن می جوشد ایرانی می خروشد

آرهوس ـ ۱۷آذر ۱۴۰۱

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان 

هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه 

کانونهای شورشی مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان 

 

مطالب مرتبط

فعالیت کانون‌های شورشی بادرود به شهید قهرمان قیام محسن شکاری

تظاهرات ایرانیان آزاده علیه اعدام شهید قیام محسن شکاری در لندن، برلین و آرهوس - ۱۷آذر

 

لطفا به اشتراک بگذارید: