نقش تعیین‌کننده دانشگاه در قیام‌های مردم ایران بر علیه دیکتاتوری

مادر دانشگاه آگاهی بود و شور آزادیخواهی و شایسته همان بود که به ناقوسی بدل شود که همیشه آزادی را طنین‌انداز می‌کند. ناقوس باز بیاد آور! آوازهای شورشی‌ات را

آن گه که می‌وزید در مدخل دهان پر آوازت موسیقی مبارزه و اتحاد و پیروزی

هرگاه جامعه در سکوت تحمیلی دیکتاتوری بسر می‌برد، این دانشگاه است که اولین ضربه‌های بیداری را بر دیواره اختناق می‌کوبد و بانگ بیداری را پراکنده می‌کند.

مطالب مرتبط

نگاهی به قیام در دانشگاه‌ها در جریان انقلاب دمکراتیک مردم ایران

خیزش سراسری دانشجویان در ۸۳ امین روز قیام و در روز دانشجو

لطفا به اشتراک بگذارید: