سی.ان.ان ـ نامه سخنگویان مجلسین انگلستان به نمایندگان پارلمان برای امنیت ارتباطات جهت مقابله با حملات سایبری ایران

سی.ان.ان گزارش داد: سخنگویان مجلسین عوام و اعیان انگلستان با ارسال نامه ای به نمایندگان پارلمان، افزایش امنیت وسائل ارتباطی از جمله تلفنهای موبایل را برای مقابله با حملات سایبری رژیم ایران ضروری دانستند

در این نامه ضمن اشاره به فعالیتهای سایبری عوامل اطلاعاتی رژیم ایران آمده است: با توجه به تهدیداتی که مقامات رژیم ایران متوجه اعضای جوامع ایرانی مخالف رژیم مستقر در انگلستان کرده و آنها را «دشمنان نظام» خوانده است، زمان آن رسیده که به همه شما مراقبتهای امنیتی را یادآور شویم.

سی.ان.ان خاطرنشان کرد همزمان با سرکوب معترضان توسط رژیم ایران، انگلستان دهها تن از مقامات این رژیم را در فهرست تحریمهای مالی و مسافرتی خود قرار داده است.

 

مطالب مرتبط

وزیر دفاع انگلیس ، بریتانیا تماما در همبستگی با اوکراین میایستد و از دفاع شجاعانه آنها حمایت میکند

انگلیس دو سازمان و چهار مقام ارشد نظامی بلاروس را تحریم کرد ـ در یک نگاه

 

لطفا به اشتراک بگذارید: