سناتور رابرت منندز ـ صدور احکام اعدام نمونه دیگری از بی‌اعتنایی بیرحمانه رژیم ایران به حقوق‌بشر است

سناتور رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا:

صدور احکام اعدام نمونه دیگری از بی‌اعتنایی بی‌رحمانه رژیم ایران به حقوق‌بشر است. این رژیم با سوء‌استفاده از سیستم قانونی خودش و محکوم کردن معترضان به اعدام، آشکارا بیزاری خود را از کسانی که برای آینده ای عاری از سرکوب می‌جنگند، نشان می‌دهد.

 

مطالب مرتبط

حمایت جهانی از قیام سراسری مردم ایران ـ ملانی جولی، سناتور منندز، ایلی کوهانیم،و ...

سناتور منندز: گزارشهای جدید دلخراش از کمپین خشونت‌های رژیم ایران در شهر کردستان مهاباد

 

لطفا به اشتراک بگذارید: