عفو بین‌الملل ـ جامعه جهانی نباید فریب ادعای انحلال «گشت ارشاد» را بخورد

عفو بین‌الملل:

جامعه جهانی نباید فریب ادعاهای مشکوک رژیم ایران در مورد انحلال «گشت ارشاد» را بخورد تظاهر کنندگان ایران فقط خواهان برچیده شدن گشت ارشاد نیستند آنها دنبال آزادیهای اولیه انسانی هستند.

عفو بین‌الملل ـ ۶دسامبر ۲۰۲۲ -۱۵ آذر۱۴۰۱: اظهارات مبهم و متناقض مقام‌های رژیم ایران در مورد انحلال به‌اصطلاح "گشت ارشاد" نباید جامعه بین‌المللی را در مورد خشونت مداوم علیه زنان و دختران فریب دهد. آن هم در شرایطی که اعمال کنندگان خشونت از مصونیت کامل برخوردارند. مدیر منطقه‌یی عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید: «مقام‌های رژیم ایران در مقابل خشمی که در ایران و جهان علیه تبعیض و خشونت شدید برانگیخته شده، برای فرار، مسئولیت را به یکدیگر پاس می‌دهند».

جامعه جهانی و رسانه‌های جهانی نباید به مقام‌های رژیم ایرن اجازه دهند که کلاه سرشان بگذارد. تا روزی که قوانین و مقررات رژیم لغو نشود، خشونت علیه میلیون‌ها زن و دختر دیگر ادامه خواهد داشت»... .

مدیر منطقه‌یی عفو بین‌الملل گفت: «معترضان در ایران فقط خواهان برچیده شدن «گشت ارشاد» نیستند، بلکه خواستار انتقال به یک نظام سیاسی و حقوقی جدید هستند که به حقوق و آزادیهای اولیه انسانی آنها احترام بگذارد. قیام مردمی در سرتاسر ایران منعکس‌کننده خشم سراسری طی دهه‌ها ظلم و ستم علیه مردم ایران است که روزانه بسیاری از مردم به‌طور غیرقانونی به‌دلیل خواست آزادی، دموکراسی و حقوق‌بشر کشته می‌شوند».

 

مطالب مرتبط

هشدار عفو بین‌الملل درباره احتمال اعدام دستگیرشدگان قیام

عفو بین‌الملل – فریاد عدالت خواهی مردم در ایران به گوش رسیده است

 

لطفا به اشتراک بگذارید: