بزرگداشت شهیدان قیام سراسری در استکهلم، زوریخ و وین

نمایشگاه بزرگداشت شهیدان قیام ۱۵آذر۱۴۰۱

استکهلم ـ ۱۵آذر

ایران سراسر آتش، آتش جواب آتش

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان 

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

خامنه ای ضحاک می کشیمت زیرخاک

امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه

زوریخ ـ برپایی نمایشگاه شهیدان قیام سراسری 

وین ـ ۱۵آذر

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان 

خون شهید آذر زنده به رزم یاران 

چه با حجاب چه بی حجاب پیش بسوی انقلاب

امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه 

 

مطالب مرتبط

برن ـ نمایشگاه بزرگداشت شهیدان سرفراز قیام

نمایشگاه و سخنرانی در شهرداری شهر اسپرانژ در لوکزامبورگ- زنان نیروی تغییر

 

لطفا به اشتراک بگذارید: